TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPÉICA
ARGAZKILARITZA ESTENOPEIKOARI BURUZKO LANTEGIA

Construye una cámara y explora tu entorno
Egin zure kamara eta esploratu zure ingurua

Imparte: Nagore Legarreta
Lantegia Nagore Legarretak gidatzen du

Características del taller:
Lantegiaren ezaugarriak:
-Duración: 6 horas.
– Iraupena: 6 ordu
-Número de asistentes: 12 latas. Pueden organizarse por pareja por lata.
– Bertaratuak: 12 lata. Latako bikoteka antolatu daitezke
-El curso se desarrollará el sábado 4 de mayo durante mañana/tarde.
Ikastaroa maiatzak 4ean egingo da goizean eta arratsaldean.
– El curso se realizará en Euskera
– Ikastaroa euskaraz egingo da.
-Objetivo: Crear una cámara fotográfica a partir de recipientes. Fotografiar y explorar el entorno con dichas cámaras, Revelar las fotografías y disfrutar de esta técnica fotográfica tan mágica y sencilla al mismo tiempo, de manera totalmente analógica y manual.
Helburua: ontziekin argazki kamara bat egitea. Kamara hauekin argazkiak atera eta ingurua esploratuko dugu, argazkiak errelebatu eta hain magikoa eta soila den argazkilaritza teknika honekin gozatuko dugu, beti modu erabat analogiko eta eskuzkoan.

-¿A quien está dirigido?: el curso puede realizarse, con niños a partir de 8 años y para adultos. El curso va dirigido a familias. No hace falta tener nociones de fotografía. El intercambio generacional es muy enriquecedor y estimula la creatividad. Este taller también hace una apuesta por la conciliación familiar.
Norentzat da ikastaroa: ikastaroa 8 urte baino gehiago dituzten haur eta helduentzat da. Familientzat zuzendurik dago eta ez dira beharrezkoak argazkilaritzaren oinarrizko ezagutzak. Belaunaldi desberdinen arteko hartu-emana oso aberatsa da eta sormena suspertzen du. Familiaren uztartzearen aldeko apostua ere egin nahi da lantegi honekin.

-Precio: 10 euros para costear el material
– Prezioa: 10 euro, materiala erosteko.
-Inscripciones: Sera anunciado a través del ayuntamiento de Hondarribia y por riguroso orden de inscripción. Horario y lugar de encuentro se informará a los inscritos.
– Izen emateak: Hondarribiako udalak egingo du iragarkia eta izen ematearen segida errespetatuko da. Ordutegi eta lekuaren berri izen emandakoei jakinaraziko zail.